Hiển thị tất cả 169 kết quả

-23%
Original price was: 650.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
-22%
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
-38%
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 250.000 ₫.
-33%
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 200.000 ₫.
-33%
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 200.000 ₫.
-25%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-33%
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 200.000 ₫.
-19%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-19%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-37%
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 950.000 ₫.
-20%
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 2.000.000 ₫.
-10%
Original price was: 500.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-15%
Original price was: 650.000 ₫.Current price is: 550.000 ₫.
-24%
Original price was: 500.000 ₫.Current price is: 380.000 ₫.
-24%
Original price was: 850.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-11%
Original price was: 950.000 ₫.Current price is: 850.000 ₫.
-25%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-5%
Original price was: 550.000 ₫.Current price is: 520.000 ₫.
-25%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-25%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-13%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-17%
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
-17%
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
-10%
Original price was: 500.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-20%
Original price was: 500.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
-15%
Original price was: 650.000 ₫.Current price is: 550.000 ₫.
-25%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-17%
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
-22%
Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.
-10%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-40%
Original price was: 500.000 ₫.Current price is: 300.000 ₫.
-20%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
-26%
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-17%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
-33%
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 300.000 ₫.
-15%
Original price was: 650.000 ₫.Current price is: 550.000 ₫.
-17%
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 250.000 ₫.
-10%
Original price was: 1.450.000 ₫.Current price is: 1.300.000 ₫.
-32%
Original price was: 1.100.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
-20%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
-13%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-21%
Original price was: 1.200.000 ₫.Current price is: 950.000 ₫.
-23%
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 1.150.000 ₫.
-6%
Original price was: 2.400.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.
-19%
Original price was: 1.550.000 ₫.Current price is: 1.250.000 ₫.
-29%
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.
-24%
Original price was: 1.250.000 ₫.Current price is: 950.000 ₫.
-21%
Original price was: 950.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
-27%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 550.000 ₫.
-20%
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.
-13%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-17%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
-21%
Original price was: 1.200.000 ₫.Current price is: 950.000 ₫.
-8%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 550.000 ₫.
-25%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-13%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-31%
Original price was: 650.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-33%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
-17%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
-17%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
-15%
Original price was: 1.950.000 ₫.Current price is: 1.650.000 ₫.
-15%
Original price was: 650.000 ₫.Current price is: 550.000 ₫.
-25%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.650.000 ₫.
-20%
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 2.000.000 ₫.
-13%
Original price was: 2.800.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.
-17%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-15%
Original price was: 2.950.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 1.600.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.
-27%
Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 2.200.000 ₫.
-20%
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 320.000 ₫.
-91%
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 320.000 ₫.
-9%
Original price was: 350.000 ₫.Current price is: 320.000 ₫.
-25%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-18%
Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 1.650.000 ₫.
-18%
Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 1.650.000 ₫.
-12%
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 2.200.000 ₫.
-8%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 550.000 ₫.
-17%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
-25%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-17%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
-18%
Original price was: 1.100.000 ₫.Current price is: 900.000 ₫.
-22%
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 700.000 ₫.
-13%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 700.000 ₫.
-17%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
-25%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
-18%
Original price was: 850.000 ₫.Current price is: 700.000 ₫.
-24%
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 1.900.000 ₫.
-19%
Original price was: 1.550.000 ₫.Current price is: 1.250.000 ₫.
-25%
Original price was: 1.600.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.
-27%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 550.000 ₫.
-6%
Original price was: 850.000 ₫.Current price is: 800.000 ₫.
-17%
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
-35%
Original price was: 1.150.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
-13%
Original price was: 550.000 ₫.Current price is: 480.000 ₫.
-18%
Original price was: 550.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-16%
Original price was: 500.000 ₫.Current price is: 420.000 ₫.
-24%
Original price was: 1.250.000 ₫.Current price is: 950.000 ₫.
-27%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 550.000 ₫.
-15%
Original price was: 650.000 ₫.Current price is: 550.000 ₫.
-15%
Original price was: 650.000 ₫.Current price is: 550.000 ₫.
-22%
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 700.000 ₫.
-13%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-22%
Original price was: 1.150.000 ₫.Current price is: 900.000 ₫.
-22%
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
-29%
Original price was: 850.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
-15%
Original price was: 1.650.000 ₫.Current price is: 1.400.000 ₫.
-17%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
-21%
Original price was: 1.200.000 ₫.Current price is: 950.000 ₫.
-17%
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
-17%
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
-25%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-24%
Original price was: 850.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-22%
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 700.000 ₫.
-18%
Original price was: 550.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-15%
Original price was: 1.000.000 ₫.Current price is: 850.000 ₫.
-19%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-20%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
-7%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 700.000 ₫.
-11%
Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 1.600.000 ₫.
-18%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.800.000 ₫.
-10%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.600.000 ₫.
-25%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-17%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
-10%
Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 1.800.000 ₫.
-17%
Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 1.500.000 ₫.
-9%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 2.000.000 ₫.
-17%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
-25%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
-17%
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
-20%
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.
-11%
Original price was: 2.700.000 ₫.Current price is: 2.400.000 ₫.
-21%
Original price was: 1.200.000 ₫.Current price is: 950.000 ₫.
-19%
Original price was: 1.600.000 ₫.Current price is: 1.300.000 ₫.
-17%
Original price was: 1.200.000 ₫.Current price is: 1.000.000 ₫.
-25%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-38%
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 250.000 ₫.
-25%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.
-27%
Original price was: 550.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
-18%
Original price was: 850.000 ₫.Current price is: 700.000 ₫.
-19%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-23%
Original price was: 1.100.000 ₫.Current price is: 850.000 ₫.
-12%
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 2.200.000 ₫.
-20%
Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 1.600.000 ₫.
-30%
Original price was: 500.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
-15%
Original price was: 1.000.000 ₫.Current price is: 850.000 ₫.
-19%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-23%
Original price was: 650.000 ₫.Current price is: 500.000 ₫.
-17%
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
-19%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-19%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.
-13%
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
-21%
Original price was: 950.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
-20%
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.

Thanh lý nội thất, bàn ghế văn phòng cũ các loại chất lượng cao, bàn ghế làm việc đã qua sử dụng được tân trang như mới từ 90 – 95% thanh lý giá rẻ nhất khu vực TPHCM. Tại kho hàng của chúng tôi luôn có các loại bàn ghế cũ đa dạng, phù hợp cho nhiều không gian văn phòng công ty, doanh nghiệp. Mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng khi mua bàn ghế cũ tại Kho Bàn Ghế Cũ của chúng tôi.

Ngoài ra Kho Bàn Ghế Cũ còn nhận thu mua bàn ghế cũ giá cao tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận, quý khách có nhu cầu thanh lý đồ dùng văn phòng chỉ cần liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0986 109 192 để được tư vấn và báo giá cụ thể nhất.

Tại sao nên lựa chọn bàn ghế văn phòng thanh lý?

Bàn ghế văn phòng thanh lý là những sản phẩm bàn ghế đã qua sử dụng, thường được các đơn vị chuyên thanh lý bàn ghế cũ mua sau đó tân trang và sửa chữa lại như mới để bán lại cho những ai cần. Những sản phẩm bàn ghế thanh lý thường có mức giá cực kỳ tốt hơn so với các sản phẩm khác cùng chủng loại nhưng là hàng mới, ngoài ra thì bàn ghế văn phòng cũ còn là các sản phẩm chính hãng của những thương hiệu nội thất văn phòng chính hãng như nội thất Hòa Phát, nội thất 190, nội thất Fami…

Bàn làm việc cũ hay ghế xoay văn phòng cũ đã qua sử dụng rất phù hợp với các bạn mới khởi nghiệp, vốn kinh doanh còn nhỏ, tiết kiệm tối đa các chi phí mua sắm vật dụng nội thất cho không gian văn phòng của mình, thông thường thì mức giá của các sản phẩm bàn ghế cũ đã qua sử dụng chỉ bằng 30-50% giá trị của các sản phẩm mới.

Ngoài ra thì bàn ghế văn phòng thanh lý còn có nhiều mẫu mã, đa dạng về kích thước cũng như màu sắc giúp các bạn dễ dàng chọn lựa được những sản phẩm phù hợp nhất với văn phòng của mình.

Mức giá bàn ghế văn phòng thanh lý ra sao?

Bàn ghế văn phòng có nhiều chủng loại nên mức giá có sự chênh lệch nhau khá cao, đối với bàn văn phòng thì giá thành chênh lệch dựa trên kích thước, đối với các sản phẩm bàn làm việc cũ hay ghế văn phòng thường mức giá chênh lệch dựa trên chất liệu và công năng sử dụng. Sau đây là mức giá tham khảo các sản phẩm bàn ghế văn phòng thường được bán ra tại các cơ sở thanh lý đồ cũ.

Bàn văn phòng Giá từ 300.000đ – 800.000đ
Bàn giám đốc Giá từ 900.000đ – 2.000.000đ
Ghế văn phòng Giá từ 200.000đ – 700.000đ
Bàn họp Giá từ 1.000.000đ – 2.500.000đ
Tủ hồ sơ Giá từ 300.000đ – 2.000.000đ

Mức giá này chỉ là mức giá tham khảo, giá thành có thể chênh lệch lên hay xuống tùy vào chất lượng và tình trạng của sản phẩm cũng như đơn vị cung cấp.

Nên mua bàn ghế văn phòng thanh lý ở đâu tại TP.HCM?

Để mua được những sản phẩm bàn ghế văn phòng thanh lý thì không phải là chuyện khó khăn gì, với thời buổi công nghệ hiện đại như ngày nay, các bạn chỉ cần lên internet và truy cập những kênh mua bàn đồ cũ lớn như Chợ Tốt hay Chợ Đồ Cũ là bạn có thể lựa chọn được những mẫu bàn ghế văn phòng cũ trong tầm giá của mình. Thế nhưng đối với các doanh nghiệp cần số lượng thì phải lựa chọn các đơn vị thanh lý bàn ghế, ở đó đa dạng mẫu mã và có số lượng lớn giúp khách hàng có thể đồng bộ được văn phòng công ty của mình.

Ngoài ra khi mua số lượng nhiều thì liên hệ với các đơn vị thanh lý bàn ghế bạn sẽ được giảm giá hoặc miễn phí vận chuyển, điều đó có lợi hơn rất nhiều khi bạn tìm mua từng món sản phẩm trên các kênh thương mại điện tử.

Kho Bàn Ghế Cũ tự tin là nơi cung cấp bàn ghế văn phòng thanh lý với nhiều mẫu mã cùng số lượng lớn giúp khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn được các sản phẩm với mức giá tối ưu nhất.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua HOTLINE: 0986 109 192 để được nhân viên kinh doanh tư vấn và báo giá cụ thể nhất, hoặc quý khách có thể lựa chọn ngay trên website: www.banghecu.vn sau đó gửi mẫu qua Zalo cho chúng tôi.

ZALO
HOTLINE